خود ارزیابی روان شناختی دانشجویی

آغاز پایش سلامت عمومی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور به صورت آنلاین

    http://5.63.15.31/consulنحوه شرکت: آدرس اینترنتی     

با صرف 20 دقیقه وقت به طور صادقانه به سوالات خود ارزیابی پاسخ دهید.

کد کاربری: شماره دانشجویی

رمز عبور: کد ملی

شرکت در پایش سلامت عمومی برای کلیه دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی، قبل از انتخاب واحد الزامی است. 

جهت اطلاع از نتایج ارزیابی خود می توانید به اداره مشاوره دانشجویی مراجعه نمایید.